Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00 các ngày
Hotline: 84931576886
Giáo trình thực tế
Giáo trình thực tế Đã thành công, ứng dụng hàng ngàn bạn trẻ thành công.
Trả lại tiền
Trả lại tiền Nếu bạn thấy không hiệu quả, chúng tôi hoàn trả lại 100% tiền.
Cách học đa dạng
Cách học đa dạng Video, học trực tuyến hoặc trực tiếp.
Đồng hành trọn đời
Đồng hành trọn đời Hệ sinh thái đồng hành kinh doanh cùng bạn.

Lợi ích của việc nhượng quyền thương hiệu

18/06/2022 | Đăng bởi: Chu Hoàng Anh

Lợi ích của việc nhượng quyền.

Chi phí thấp

Giá thấp

Lợi ích cho bên nhận người quyền

Lợi ích cho bên nhượng quyền

Lợi ích cho cơ hội thị trường

Lợi ích cho bên nhượng quyền.

Có thể mở rộng kinh doanh với mức vốn thấp, bởi vì việc đầu tư trực tiếp vào phát triển kinh doanh là bên nhận nhượng quyền làm

Có thể mở rộng với ít người hơn, bởi vì việc thực hiện hỗ trợ các hoạt động nhượng quyền là ít nhân công hơn với việc hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp

Có thể mở rộng với những doanh nhân tại các địa phương, những người mà có nhiều động lực hơn các quản lý công ty và có phần trong sự thành công của công ty

Tiềm năng phát triển nhanh hơn so với việc thông qua các công ty – chủ đất. vì thế việc xây dựng người tiêu dùng cho thương hiệu nhanh hơn.

Lợi ích của bên nhận nhượng quyền:

Có thể hoạt động kinh doanh dưới tên của một thương hiệu đã xây dựng từ trước

Có thể truy cập vào các tài sản trí tuệ (ví dụ như chương trình đào tạo, hệ thống vận hành,…)

Tận dụng được giá bán hàng thông qua sức mua đã có từ trước của thương hiệu nhượng quyền

Sự hỗ trợ từ bên nhượng quyền – đã có kinh nghiệm trong kinh doanh trước đây

Thừa hưởng những điều kiện tốt nhất đang có trong hệ thống

Có thể kết nối và chia sẻ thông tin với những người nhận nhượng quyền khác

Khởi nghiệp một cách nhanh chóng